CN. Th7 14th, 2024

Trống taiko của Nhật bản được chia làm 3 loại. Trống taiko được làm bằng gỗ từ một thân cây được đục rỗng ruột,kéo căng lớp da bên ngoài.
Khi gõ, trống taiko có tiếng vang tốt và âm thanh kéo dài, vì thế ngày xưa trống thường dược dùng như 1 phương tiện truyền tải thông tin.


Tại các lễ hội, kịch kabuki, Bon Odori, các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống Nhật Bản, hay ngay cả những buổi biểu diễn âm nhạc hiện đại, những âm thanh thú vị của tiếng trống taiko đã đưa một phần văn hóa Nhật Bản đến toàn thế giới và rất được mọi người yêu thích