CN. Th7 14th, 2024

Múa trống truyền thống Hàn Quốc là một trong những điệu múa mang âm hưởng vui nhộn. Dụng cụ được sử dụng khi múa là một chiếc trống nhỏ và dùi trống. Sẽ có ban nhạc đệm bên trong để hỗ trợ các vũ công chứ không phải âm thanh được tạo ra từ những chiếc trống nhỏ. Điểm quan trọng của điệu múa trống Sogo dance là sự kết hợp chính xác giữa các điệu múa của vũ công và nhạc đệm của ban nhạc. Điệu múa này có thể được thực hiện bởi một hoặc nhiều vũ công.