T4. Th7 17th, 2024

Ngoài 1.268 âm bộ gõ và trống và 128 âm nhạc cụ, bạn có thể thêm vào các âm mới cho DTX700 đơn giản bằng cách tải vào 64MB Flash-ROM. Bằng cách hợp nhất TX-PADs (mặt trống cải tiến nhất từ trước đến nay) cho dây mặt trống và tum trống, bạn có thể phát triển một kỹ thuật chơi trống thực sự nếu bạn chơi nhiều. Và bạn sẽ chơi ngày và đêm với các bài hát thực hành tích hợp cho phép bạn chặn tiếng trống và chơi cùng nhạc; bạn sẽ có thể ngay cả thu âm giọng của mình để học hỏi thêm trong tương lai.

 

*When connecting a PCY90AT be sure to turn the power OFF.

Series trống điện tử DTX700 bao gồm: