T4. Th7 17th, 2024

Trống điện tử DD-45 làm cho trống kỹ thuật số cầm tay có sẵn cho những người chơi trống khao khát hơn. Miếng đệm cảm ứng của bạn cộng với bàn đạp chân, 99 âm thanh bộ gõ thế giới và nhiều lựa chọn đệm giúp chơi cùng với các nhạc cụ khác trở nên thú vị và dễ dàng. Đầu vào AUX cho phép người chơi trống cắm máy nghe nhạc MP3 hoặc iPod (R) và chơi cùng với âm nhạc yêu thích của họ.

DD-45 làm cho trống kỹ thuật số cầm tay có sẵn cho những người chơi trống khao khát hơn. Miếng đệm cảm ứng của bạn cộng với bàn đạp chân, 99 âm thanh bộ gõ thế giới và nhiều lựa chọn đệm giúp chơi cùng với các nhạc cụ khác trở nên thú vị và dễ dàng. Đầu vào AUX cho phép người chơi trống cắm máy nghe nhạc MP3 hoặc iPod (R) và chơi cùng với âm nhạc yêu thích của họ.

  • 50 Bộ trống được lập trình + Bộ dụng cụ tùy chỉnh
  • 4 miếng đệm và bàn đạp chân đầu vào
  • AUX-Input để chơi cùng với âm nhạc yêu thích của bạn
  • Chế độ chơi và sách nhạc
  • Chế độ ma thuật

50 Bộ trống được lập trình + Bộ dụng cụ tùy chỉnh

Nhiều lựa chọn tiếng nói bộ gõ thế giới cộng với không gian bộ nhớ cho

tạo bộ gốc yêu thích của bạn

4 miếng đệm và bàn đạp chân đầu vào

Bố trí cơ bản 4-pad và đầu vào cho bàn đạp chân mang lại cảm giác chân thực

trống acoustic

AUX-Input để chơi cùng với âm nhạc yêu thích của bạn

Đầu vào AUX cho phép người chơi trống cắm máy nghe nhạc MP3 hoặc iPod và chơi

cùng với âm nhạc yêu thích của họ.

Chế độ chơi và sách nhạc

50 bài hát để luyện tập và chơi cùng

Bạn có thể xóa phần trống hoàn toàn hoặc một phần.

Với điều khiển nhịp độ, Music Book hoặc máy nghe nhạc MP3 của bạn, bạn có một

cách hiệu quả, dễ thực hành.

Chế độ ma thuật

Tính năng Magic Tom mới cho phép người chơi trống thực hiện đa tom

điền vào một miếng đệm với nhiều kiểu điền khác nhau, trong khi nhịp giữ

di chuyển trên các miếng đệm khác.