CN. Th7 14th, 2024

Định nghĩa âm thoa

Thanh kim loại dễ rung, hình chữ U, khi gõ phát ra một âm đơn có tần số nhất định, thường dùng để lấy âm chuẩn.

Hãng sản xuất âm thoa Rudolf Riester của Đức 

Hãng sản xuất: Rudolf RIESTER GmbH – Đức

Nước sản xuất: Mỹ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Mô tả sản phẩm: 

Các tính năng kỹ thuật:

Riester cung cấp các âm thoa và bộ âm thoa chất lượng tốt nhất cho các bác sĩ chuyên khoa tai và thần kinh học.

Đảm bảo tính năng và độ tin cậy tối đa.

Các chất liệu : thép nikel hoặc nhôm.

Nhiều lựa chọn tần số khác nhau: 64Hz đến 4096Hz.

Các âm thoa có và không có các kẹp.

Các âm thoa có và không có các phần đế dùng cho các yêu cầu khác nhau  trong các bệnh viện và phòng khám bệnh.