CN. Th7 14th, 2024
mua đàn covid-19
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm D-50 PEARL D-50 GHẾ TRỐNG có giá bán thường ngày là : 1350000 nay chỉ còn có 1150000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS584C/C31 PEARL RS584C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31 có giá bán thường ngày là : 9060000 nay chỉ còn có 8610000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS584C/C706 PEARL RS584C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706 có giá bán thường ngày là : 9060000 nay chỉ còn có 8610000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS584C/C707 PEARL RS584C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707 có giá bán thường ngày là : 9060000 nay chỉ còn có 8610000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS584C/C91 PEARL RS584C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91 có giá bán thường ngày là : 9060000 nay chỉ còn có 8610000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585/C703 PEARL RS585/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585C/C31 PEARL RS585C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585C/C703 PEARL RS585C/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585C/C706 PEARL RS585C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585C/C707 PEARL RS585C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm RS585C/C91 PEARL RS585C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91 có giá bán thường ngày là : 11210000 nay chỉ còn có 10650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm B-50 PEARL B-50 CHÂN BOOM có giá bán thường ngày là : 1430000 nay chỉ còn có 1360000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm UX-80 PEARL UX-80 KẸP TIỆN DỤNG UNVERSAL GẮN HẦU HẾT MỌI THỨ có giá bán thường ngày là : 920000 nay chỉ còn có 780000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm UX-80S PEARL UX-80S KẸP TIỆN DỤNG UNVERSAL GẮN HẦU HẾT MỌI THỨ,NGẮN có giá bán thường ngày là : 820000 nay chỉ còn có 700000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS1465S/C315 PEARL STS1465S/C315 TRỐNG SNARE 14X6.5 MÀU 315 có giá bán thường ngày là : 5350000 nay chỉ còn có 5080000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS904XP/C315 PEARL STS904XP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315 có giá bán thường ngày là : 26340000 nay chỉ còn có 25020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS924XFP/C315 PEARL STS924XFP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315 có giá bán thường ngày là : 27480000 nay chỉ còn có 26110000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS924XSP/C314 PEARL STS924XSP/C314 TRỐNG BỘ STS MÀU 314 có giá bán thường ngày là : 28250000 nay chỉ còn có 26840000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS924XSP/C315 PEARL STS924XSP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315 có giá bán thường ngày là : 28250000 nay chỉ còn có 26840000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm STS924XSP/C112 PEARL TRỐNG BỘ SESSION STUDIO MÀU NATURAL STS924XSP/C112 có giá bán thường ngày là : 29080000 nay chỉ còn có 27630000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PCS-10 PEARL PCS-10 TREO COWBELL có giá bán thường ngày là : 440000 nay chỉ còn có 370000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm S-830 PEARL S-830 CHÂN TRỐNG SNARE, W/UNI-LOCK TILTER có giá bán thường ngày là : 1450000 nay chỉ còn có 1310000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm HWP-930 PEARL HWP-930 BỘ HARDWARE (H930/S930/P930BC930/C930) có giá bán thường ngày là : 10460000 nay chỉ còn có 9940000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm S-930 PEARL S-930 CHÂN TRỐNG SNARE, W/UNI-LOCK TILTER có giá bán thường ngày là : 1950000 nay chỉ còn có 1760000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm HWP-150S PEARL HWP-150S BỘ HARDWARE FLATBASE SERIES có giá bán thường ngày là : 8770000 nay chỉ còn có 8330000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm HWP-930D PEARL HWP-930D BỘ HARDWARE (H930/S930D/P930BC930/C930) có giá bán thường ngày là : 10630000 nay chỉ còn có 10100000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm S-930D PEARL S-930DCHÂN TRỐNG SNARE CHO TRỐNG SNARE SÂU, W/UNI-LOC có giá bán thường ngày là : 2150000 nay chỉ còn có 1940000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm P-3002C PEARL P-3002C PEDAL XÍCH ĐÔI DEMON, W/CASE có giá bán thường ngày là : 18570000 nay chỉ còn có 16710000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm P-3002D PEARL P-3002D PEDAL ĐÔI DEMON VỚI XÍCH Z-LINK+NINJA, W/CASE có giá bán thường ngày là : 18580000 nay chỉ còn có 16720000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP814P/C221 PEARL DMP814P/C221 BỘ TRỐNG TOM 8X7″ VÀ FLOOR 14X14″ MÀU 221 có giá bán thường ngày là : 6930000 nay chỉ còn có 6580000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C221 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C221 TRỐNG BỘ MÀU 221 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C225 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C225 TRỐNG BỘ MÀU 225 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C228 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C234 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C234 TRỐNG BỘ MÀU 234 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C260 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C260 TRỐNG BỘ MÀU 260 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C261 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP925SP/C262 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C262 TRỐNG BỘ MÀU 262 có giá bán thường ngày là : 17920000 nay chỉ còn có 17020000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP943XP/C228 PEARL DECADE MAPLE DMP943XP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228 có giá bán thường ngày là : 14030000 nay chỉ còn có 13330000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm DMP984P/C261 PEARL DECADE MAPLE DMP984P/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261 có giá bán thường ngày là : 15540000 nay chỉ còn có 14760000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX10P/C760 PEARL EXPORT EXX10P/C760 TRỐNG TOM MÀU 760 có giá bán thường ngày là : 2050000 nay chỉ còn có 1950000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX8P/C760 PEARL EXPORT EXX8P/C760 TRỐNG TOM MÀU 760 có giá bán thường ngày là : 2050000 nay chỉ còn có 1950000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX705NP/C760 PEARL EXX705NP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 760 có giá bán thường ngày là : 10420000 nay chỉ còn có + HWP-930 + S390.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725FP/C21 PEARL EXX725FP/C21 TRỐNG BỘ MÀU 21 có giá bán thường ngày là : 10670000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725FP/C31 PEARL EXX725FP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31 có giá bán thường ngày là : 10670000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725FP/C717 PEARL EXX725FP/C717 TRỐNG BỘ MÀU 717 có giá bán thường ngày là : 10670000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725FP/C760 PEARL EXX725FP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 760 có giá bán thường ngày là : 10670000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C21 PEARL EXPORT EXX725SP/C21 TRỐNG BỘ MÀU 21 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C31 PEARL EXPORT EXX725SP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C49 PEARL EXPORT EXX725SP/C49 TRỐNG BỘ MÀU 49 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C708 PEARL EXPORT EXX725SP/C708 TRỐNG BỘ MÀU 08 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C717 PEARL EXPORT EXX725SP/C717 TRỐNG BỘ MÀU 17 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C760 PEARL EXPORT EXX725SP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 60 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C91 PEARL EXPORT EXX725SP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31 có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm EXX725SP/C704 PEARL EXPORT EXX725SP/C704 TRỐNG BỘ MÀU ĐỎ KIM TUYẾN có giá bán thường ngày là : 10780000 nay chỉ còn có .Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm ADP-20 PEARL ADP-20 ADAPTER, 2 LỖ có giá bán thường ngày là : 620000 nay chỉ còn có 560000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm ADP-30 PEARL ADP-30 ADAPTER, 3 LỖ có giá bán thường ngày là : 1150000 nay chỉ còn có 1040000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm BC-830 PEARL BC-830 CHÂN BOOM CYMBAL, UNI-LOCK TILTER có giá bán thường ngày là : 1790000 nay chỉ còn có 1610000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm BC-930 PEARL BC-930 CHÂN BOOM CYMBAL, UNI-LOCK TILTER có giá bán thường ngày là : 2390000 nay chỉ còn có 2150000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm C-930 PEARL C-930 CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER có giá bán thường ngày là : 2120000 nay chỉ còn có 1910000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm D-790 PEARL D-790 GHẾ TRỐNG, CHÂN NẸP ĐƠN có giá bán thường ngày là : 1770000 nay chỉ còn có 1590000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm D-930 PEARL D-930 GHẾ TRỐNG, CHÂN NẸP ĐÔI có giá bán thường ngày là : 2420000 nay chỉ còn có 2180000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm H-830 PEARL H-830 CHÂN HI-HAT có giá bán thường ngày là : 2500000 nay chỉ còn có 2250000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm H-930 PEARL H-930 CHÂN HI-HAT “DEMONATOR” có giá bán thường ngày là : 3370000 nay chỉ còn có 3030000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm P-930 PEARL P-930 PEDAL ĐƠN VỚI BÀN ĐẠP DÀI VÀ CAM TRÒN có giá bán thường ngày là : 2290000 nay chỉ còn có 2060000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm P-932 PEARL P-932 PEDAL ĐÔI VỚI BÀN ĐẠP DÀI VÀ CAM TRÒN có giá bán thường ngày là : 6510000 nay chỉ còn có 5860000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PC-8 PEARL PC-8 CÙM CHO KHUNG TREO TRỐNG DR-80 có giá bán thường ngày là : 440000 nay chỉ còn có 400000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TC-930 PEARL TC-930 CHÂN TOM/CYMBAL, W/TH-900S & CH-930 có giá bán thường ngày là : 4510000 nay chỉ còn có 4060000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-1030I PEARL TH-1030I TREO TOM, GYRO-LOCK SYSTEM, CỰC NGẮN có giá bán thường ngày là : 1740000 nay chỉ còn có 1650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-1030S PEARL TH-1030S TREO TOM, GYRO-LOCK SYSTEM, NGẮN có giá bán thường ngày là : 1650000 nay chỉ còn có 1570000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-70I/C PEARL TH-70I/C TREO TOM, GEAR TILTER, DÀI có giá bán thường ngày là : 580000 nay chỉ còn có 550000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-88I/C PEARL TH-88I/C TREO TOM, GEAR TILTER, DÀI có giá bán thường ngày là : 680000 nay chỉ còn có 650000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-88S/C PEARL TH-88S/C TREO TOM, GEAR TILTER, NGẮN có giá bán thường ngày là : 620000 nay chỉ còn có 590000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-900I/C PEARL TH-900I/C TREO TOM, UNI-LOCK SYSTEM, DÀI có giá bán thường ngày là : 900000 nay chỉ còn có 860000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TH-900S/C PEARL TH-900S/C TREO TOM, UNI-LOCK SYSTEM, NGẮN có giá bán thường ngày là : 850000 nay chỉ còn có 810000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm TL-2030 PEARL TL-2030 KHỚP NỐI DÀNH CHO BC-2030 có giá bán thường ngày là : 1510000 nay chỉ còn có 1430000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm CH-1030B PEARL DỤNG CỤ TREO CYMBAL VỚI GRYO-LOCK TILTER CH-1030B có giá bán thường ngày là : 5560000 nay chỉ còn có 5280000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm MDT764P/C701 PEARL MDT764P/C701 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU 701 có giá bán thường ngày là : 9730000 nay chỉ còn có 9240000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm MDT764P/C704 PEARL MDT764P/C704 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU 704 có giá bán thường ngày là : 9730000 nay chỉ còn có 9240000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm MDT764P/C738 PEARL MDT764P/C738 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU CAM có giá bán thường ngày là : 9730000 nay chỉ còn có 9240000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm CBS-100 PEARL CBS-100 SHAKER TAY CABASA W/PRECISION có giá bán thường ngày là : 2010000 nay chỉ còn có 1710000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PBC-507 PEARL PBC-507 TRỐNG CAJON PRIMERO có giá bán thường ngày là : 2900000 nay chỉ còn có 2470000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PBC-513CBC-BLUE PEARL PBC-513CBC TRỐNG CHIP BOARD CAJON, MÀU XANH có giá bán thường ngày là : 2420000 nay chỉ còn có 2180000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PBC-513CBC-NAT PEARL PBC-513CBC TRỐNG CHIP BOARD CAJON, MÀU TỰ NHIÊN có giá bán thường ngày là : 2420000 nay chỉ còn có 2180000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PBF-300DXA PEARL PBF-300DXA TRỐNG BONGO BOBBY ALLENDE SIGNATURE, 7″+9″ có giá bán thường ngày là : 5860000 nay chỉ còn có 5270000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PCJ-CBC654 PEARL PCJ-CBC654 TRỐNG CHIPBOARD CAJON có giá bán thường ngày là : 2370000 nay chỉ còn có 2130000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PCJ-CBC656 PEARL PCJ-CBC656 TRỐNG CHIPBOARD CAJON có giá bán thường ngày là : 2370000 nay chỉ còn có 2130000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PFC-110DX PEARL PFC-110DX TRỐNG CONGA PRIMERO PRO SERIES, 11″ W/O STAN có giá bán thường ngày là : 9030000 nay chỉ còn có 7680000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PFC-125DX PEARL PFC-125DX TRỐNG CONGA PRIMERO PRO SERIES có giá bán thường ngày là : 9030000 nay chỉ còn có 7680000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PPC-120 PEARL PPC-120 TRỐNG TẬP CONGA/BONGO PRACTICE PACKAGE W/VIDEO có giá bán thường ngày là : 1340000 nay chỉ còn có 1140000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWB-100DX511 PEARL PWB-100DX511 TRỐNG GỖ CONGA PRIMERO PRO 11 3/4″+12 1/2 có giá bán thường ngày là : 3630000 nay chỉ còn có 3090000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWC-202 PEARL PWC-202 BỘ TRỐNG CONGA có giá bán thường ngày là : 10910000 nay chỉ còn có 7090000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWC-202RF PEARL PWC-202RF 10″+11″ BỘ TRỐNG CONGA-TB RF PRIMERO có giá bán thường ngày là : 10910000 nay chỉ còn có 7090000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWC-302DX511 PEARL PWC-302DX511 BỘ TRỐNG BONGO GỖ PRIMERO PRO 7″+8-1/2″ có giá bán thường ngày là : 11920000 nay chỉ còn có 7750000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWCH-3620A PEARL PWCH-3620A 36-BAR CHROMATIC WINDCHIMES W/HOLDER & CASE có giá bán thường ngày là : 3610000 nay chỉ còn có 3070000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
 Sản phẩm thương hiệu Pearl có mã sản phẩm PWR-40 PEARL PWR-40 SHAKALETS (PR) ĐEO TAY có giá bán thường ngày là : 710000 nay chỉ còn có 600000.Sản phẩm được áp dụng cho mọi khách hàng mua offline và online từ ngày 15-05-2021 đến ngày 30-06-2021
Xem thêm khuyến mãi trường nhạc Việt Thương Music School
# modelproduct nameGiá  bán lẻ Giá khuyến mãi 
D-50PEARL D-50 GHẾ TRỐNG               1,350,000          1,150,000
RS584C/C31PEARL RS584C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31               9,060,000          8,610,000
RS584C/C706PEARL RS584C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706               9,060,000          8,610,000
RS584C/C707PEARL RS584C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707               9,060,000          8,610,000
RS584C/C91PEARL RS584C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91               9,060,000          8,610,000
RS585/C703PEARL RS585/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703            11,210,000        10,650,000
RS585C/C31PEARL RS585C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31            11,210,000        10,650,000
RS585C/C703PEARL RS585C/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703            11,210,000        10,650,000
RS585C/C706PEARL RS585C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706            11,210,000        10,650,000
RS585C/C707PEARL RS585C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707            11,210,000        10,650,000
RS585C/C91PEARL RS585C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91            11,210,000        10,650,000
B-50PEARL B-50 CHÂN BOOM               1,430,000          1,360,000
UX-80PEARL UX-80 KẸP TIỆN DỤNG UNVERSAL GẮN HẦU HẾT MỌI THỨ                  920,000             780,000
UX-80SPEARL UX-80S KẸP TIỆN DỤNG UNVERSAL GẮN HẦU HẾT MỌI THỨ,NGẮN                  820,000             700,000
STS1465S/C315PEARL STS1465S/C315 TRỐNG SNARE 14X6.5 MÀU 315               5,350,000          5,080,000
STS904XP/C315PEARL STS904XP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315            26,340,000        25,020,000
STS924XFP/C315PEARL STS924XFP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315            27,480,000        26,110,000
STS924XSP/C314PEARL STS924XSP/C314 TRỐNG BỘ STS MÀU 314            28,250,000        26,840,000
STS924XSP/C315PEARL STS924XSP/C315 TRỐNG BỘ STS MÀU 315            28,250,000        26,840,000
STS924XSP/C112PEARL TRỐNG BỘ SESSION STUDIO MÀU NATURAL STS924XSP/C112            29,080,000        27,630,000
PCS-10PEARL PCS-10 TREO COWBELL                  440,000             370,000
S-830PEARL S-830 CHÂN TRỐNG SNARE, W/UNI-LOCK TILTER               1,450,000          1,310,000
HWP-930PEARL HWP-930 BỘ HARDWARE (H930/S930/P930BC930/C930)            10,460,000          9,940,000
S-930PEARL S-930 CHÂN TRỐNG SNARE, W/UNI-LOCK TILTER               1,950,000          1,760,000
HWP-150SPEARL HWP-150S BỘ HARDWARE FLATBASE SERIES               8,770,000          8,330,000
HWP-930DPEARL HWP-930D BỘ HARDWARE (H930/S930D/P930BC930/C930)            10,630,000        10,100,000
S-930DPEARL S-930DCHÂN TRỐNG SNARE CHO TRỐNG SNARE SÂU, W/UNI-LOC               2,150,000          1,940,000
P-3002CPEARL P-3002C PEDAL XÍCH ĐÔI DEMON, W/CASE            18,570,000        16,710,000
P-3002DPEARL P-3002D PEDAL ĐÔI DEMON VỚI XÍCH Z-LINK+NINJA, W/CASE            18,580,000        16,720,000
DMP814P/C221PEARL DMP814P/C221 BỘ TRỐNG TOM 8X7″ VÀ FLOOR 14X14″ MÀU 221               6,930,000          6,580,000
DMP925SP/C221PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C221 TRỐNG BỘ MÀU 221            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C225PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C225 TRỐNG BỘ MÀU 225            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C228PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C234PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C234 TRỐNG BỘ MÀU 234            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C260PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C260 TRỐNG BỘ MÀU 260            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C261PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261            17,920,000        17,020,000
DMP925SP/C262PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C262 TRỐNG BỘ MÀU 262            17,920,000        17,020,000
DMP943XP/C228PEARL DECADE MAPLE DMP943XP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228            14,030,000        13,330,000
DMP984P/C261PEARL DECADE MAPLE DMP984P/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261            15,540,000        14,760,000
EXX10P/C760PEARL EXPORT EXX10P/C760 TRỐNG TOM MÀU 760               2,050,000          1,950,000
EXX8P/C760PEARL EXPORT EXX8P/C760 TRỐNG TOM MÀU 760               2,050,000          1,950,000
EXX705NP/C760PEARL EXX705NP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 760            10,420,000+ HWP-930 + S390
EXX725FP/C21PEARL EXX725FP/C21 TRỐNG BỘ MÀU 21            10,670,000
EXX725FP/C31PEARL EXX725FP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31            10,670,000
EXX725FP/C717PEARL EXX725FP/C717 TRỐNG BỘ MÀU 717            10,670,000
EXX725FP/C760PEARL EXX725FP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 760            10,670,000
EXX725SP/C21PEARL EXPORT EXX725SP/C21 TRỐNG BỘ MÀU 21            10,780,000
EXX725SP/C31PEARL EXPORT EXX725SP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31            10,780,000
EXX725SP/C49PEARL EXPORT EXX725SP/C49 TRỐNG BỘ MÀU 49            10,780,000
EXX725SP/C708PEARL EXPORT EXX725SP/C708 TRỐNG BỘ MÀU 08            10,780,000
EXX725SP/C717PEARL EXPORT EXX725SP/C717 TRỐNG BỘ MÀU 17            10,780,000
EXX725SP/C760PEARL EXPORT EXX725SP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 60            10,780,000
EXX725SP/C91PEARL EXPORT EXX725SP/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31            10,780,000
EXX725SP/C704PEARL EXPORT EXX725SP/C704 TRỐNG BỘ MÀU ĐỎ KIM TUYẾN            10,780,000
ADP-20PEARL ADP-20 ADAPTER, 2 LỖ                  620,000             560,000
ADP-30PEARL ADP-30 ADAPTER, 3 LỖ               1,150,000          1,040,000
BC-830PEARL BC-830 CHÂN BOOM CYMBAL, UNI-LOCK TILTER               1,790,000          1,610,000
BC-930PEARL BC-930 CHÂN BOOM CYMBAL, UNI-LOCK TILTER               2,390,000          2,150,000
C-930PEARL C-930 CHÂN CYMBAL, UNI-LOCK TILTER               2,120,000          1,910,000
D-790PEARL D-790 GHẾ TRỐNG, CHÂN NẸP ĐƠN               1,770,000          1,590,000
D-930PEARL D-930 GHẾ TRỐNG, CHÂN NẸP ĐÔI               2,420,000          2,180,000
H-830PEARL H-830 CHÂN HI-HAT               2,500,000          2,250,000
H-930PEARL H-930 CHÂN HI-HAT “DEMONATOR”               3,370,000          3,030,000
P-930PEARL P-930 PEDAL ĐƠN VỚI BÀN ĐẠP DÀI VÀ CAM TRÒN               2,290,000          2,060,000
P-932PEARL P-932 PEDAL ĐÔI VỚI BÀN ĐẠP DÀI VÀ CAM TRÒN               6,510,000          5,860,000
PC-8PEARL PC-8 CÙM CHO KHUNG TREO TRỐNG DR-80                  440,000             400,000
TC-930PEARL TC-930 CHÂN TOM/CYMBAL, W/TH-900S & CH-930               4,510,000          4,060,000
TH-1030IPEARL TH-1030I TREO TOM, GYRO-LOCK SYSTEM, CỰC NGẮN               1,740,000          1,650,000
TH-1030SPEARL TH-1030S TREO TOM, GYRO-LOCK SYSTEM, NGẮN               1,650,000          1,570,000
TH-70I/CPEARL TH-70I/C TREO TOM, GEAR TILTER, DÀI                  580,000             550,000
TH-88I/CPEARL TH-88I/C TREO TOM, GEAR TILTER, DÀI                  680,000             650,000
TH-88S/CPEARL TH-88S/C TREO TOM, GEAR TILTER, NGẮN                  620,000             590,000
TH-900I/CPEARL TH-900I/C TREO TOM, UNI-LOCK SYSTEM, DÀI                  900,000             860,000
TH-900S/CPEARL TH-900S/C TREO TOM, UNI-LOCK SYSTEM, NGẮN                  850,000             810,000
TL-2030PEARL TL-2030 KHỚP NỐI DÀNH CHO BC-2030               1,510,000          1,430,000
CH-1030BPEARL DỤNG CỤ TREO CYMBAL VỚI GRYO-LOCK TILTER CH-1030B               5,560,000          5,280,000
MDT764P/C701PEARL MDT764P/C701 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU 701               9,730,000          9,240,000
MDT764P/C704PEARL MDT764P/C704 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU 704               9,730,000          9,240,000
MDT764P/C738PEARL MDT764P/C738 TRỐNG BỘ MIDTOWN MÀU CAM               9,730,000          9,240,000
CBS-100PEARL CBS-100 SHAKER TAY CABASA W/PRECISION               2,010,000          1,710,000
PBC-507PEARL PBC-507 TRỐNG CAJON PRIMERO               2,900,000          2,470,000
PBC-513CBC-BLUEPEARL PBC-513CBC TRỐNG CHIP BOARD CAJON, MÀU XANH               2,420,000          2,180,000
PBC-513CBC-NATPEARL PBC-513CBC TRỐNG CHIP BOARD CAJON, MÀU TỰ NHIÊN               2,420,000          2,180,000
PBF-300DXAPEARL PBF-300DXA TRỐNG BONGO BOBBY ALLENDE SIGNATURE, 7″+9″               5,860,000          5,270,000
PCJ-CBC654PEARL PCJ-CBC654 TRỐNG CHIPBOARD CAJON               2,370,000          2,130,000
PCJ-CBC656PEARL PCJ-CBC656 TRỐNG CHIPBOARD CAJON               2,370,000          2,130,000
PFC-110DXPEARL PFC-110DX TRỐNG CONGA PRIMERO PRO SERIES, 11″ W/O STAN               9,030,000          7,680,000
PFC-125DXPEARL PFC-125DX TRỐNG CONGA PRIMERO PRO SERIES               9,030,000          7,680,000
PPC-120PEARL PPC-120 TRỐNG TẬP CONGA/BONGO PRACTICE PACKAGE W/VIDEO               1,340,000          1,140,000
PWB-100DX511PEARL PWB-100DX511 TRỐNG GỖ CONGA PRIMERO PRO 11 3/4″+12 1/2               3,630,000          3,090,000
PWC-202PEARL PWC-202 BỘ TRỐNG CONGA            10,910,000          7,090,000
PWC-202RFPEARL PWC-202RF 10″+11″ BỘ TRỐNG CONGA-TB RF PRIMERO            10,910,000          7,090,000
PWC-302DX511PEARL PWC-302DX511 BỘ TRỐNG BONGO GỖ PRIMERO PRO 7″+8-1/2″            11,920,000          7,750,000
PWCH-3620APEARL PWCH-3620A 36-BAR CHROMATIC WINDCHIMES W/HOLDER & CASE               3,610,000          3,070,000
PWR-40PEARL PWR-40 SHAKALETS (PR) ĐEO TAY                  710,000             600,000