T4. Th7 17th, 2024
Hợp âm Cà Mau niềm nhớ

Cà Mau quê [C] tôi miền sông nước
[Em] Mưa nắng hai mùa lưới cá [C] tôm
[Am] Ai về nơi ấy mùa mưa [C] tới
[Em] Chắc gặp em tôi đang lưới [Am] chờ.

[Am] Dòng sông quê tôi thật xinh [C] xắn
Thấp thoáng xa [Em] xa những chuyến [Am] đò
[Dm] Chiều qua Tân Hưng thơm mùi [Am] lúa
[Em] Đêm Gành Hào nghe Dạ Cổ Hoài [Am] Lang.

Hàng [F] đáy trầm mình cùng con [Am] nước
[G] Theo sông Ông [Em] Đốc chảy ra [Am] khơi
[Dm] Mùa này biển [F] động thuyền xa [C] bến
[Em] Em nặng lòng không chuyến hải hành

[F] Chợ nổi ngậm ngùi niềm nhớ [Am] đất
[Em] Xuồng ai xuôi [G] ngược buổi chợ [Am] tan
[Dm] Em về Rạch Rập chiều nay [Am] nhé
[Em] Để kịp cùng anh dự lễ [Am] chùa.

[F] Tháng bảy Vu Lan mùa lễ [Am] hội
[Em] Chùa Bà Thiên Hậu ngát mùi [Am] hương
[Dm] Em quỳ khấn [C] nguyện mùa sau đến
[Em] Lúa trổ đòng đòng cây trổ [Am] bông.

North-[F]ridge quê người mùa hạ [Am] đến
Thấy nắng [G] Cali nhớ [Em] nắng quê [Am] mình
Nhớ mái [F] trường An Xuyên xưa [C] cũ
[G] Nhớ Rạch [Em] Chèo, Cái Nước, Đầm [Am] Dơi.

Mai [F] về ta ghé U Minh [Em] Hạ [Am]
Xuôi mái [Em] chèo đến [G] cảng Năm [C] Căn
Quê [Dm] tôi ở cuối miền đất [Am] nước
Ngàn dặm sơn [Em] khê một nỗi [Am] lòng.