CN. Th7 14th, 2024
giá trống điện tử roland 2019

Để tham khảo giá trống điện tử chính xác, qúy khách gọi về hotline: 1800 6715 – Việt Thương Music – đơn vị phân phối trống điện tử Roland tại Việt Nam.

  • Bởi vì giá trống có thể dao động theo giá Yên hoặc USD

giá trống điện tử roland 2019

Danh mục Sản phẩm GIÁ LẺ
(+VAT)
V-Drums

Trống bộ (dàn)

DT-1              1,400,000
TD-11K             27,230,000
TD-4KP            (Chân kèm theo trong thùng) (bộ)             19,310,000
TD-1DMK         (Chân kèm theo trong thùng) (bộ)             21,040,000
TD-17KL + MDS-COM               (bộ)             32,700,000
TD-17KV + MDS-COM               (bộ)             36,670,000
TD-17KVX + MDS-COM             (bộ)             46,880,000
TD-25K + MDS-9V                    (bộ)             59,540,000
TD-25KV + MDS-9SC                (bộ)             74,230,000
TD-25KVX + MDS-STD + KD-180  (Bộ Full) (Gồm)   112,140,000
TD-25KVX                     Drum Kit TD-25KVX Box1             75,600,000
MDS-STD                      DRUM STAND              6,900,000
KD-180                         BASS DRUM 18″             29,640,000
TD-25KVX + MDS-STD + KD-220  (Bộ Pro) (Gồm)   120,000,000
TD-25KVX                     Drum Kit TD-25KVX Box1             75,600,000
MDS-STD                      DRUM STAND              6,900,000
KD-220                         BASS DRUM 22″             37,500,000
TD-50K                (Bộ)            (bao gồm)   148,870,000
TD-50DP                        Drum Kit TD-50K Box1             94,390,000
TD-50KA                        Drum Kit TD-50K Box2             13,750,000
MDS-50K                        DRUM STAND             24,530,000
KD-120BKJ                     V-KICK TRIGGER             16,210,000
TD-50KV              (Bộ)            (bao gồm)   227,100,000
TD-50DP                        Drum Kit TD-50KV Box1             94,390,000
TD-50KVA                      Drum Kit TD-50KV Box2             69,300,000
MDS-50KV                      DRUM STAND             36,480,000
KD-140BC                       V-KICK PAD             26,940,000
TD-50KVX            (Bộ)            (bao gồm)   243,040,000
TD-50DP                        Drum Kit TD-50KV Box1             94,390,000
TD-50KVA                      Drum Kit TD-50KV Box2             69,300,000
MDS-50KV                      DRUM STAND             36,480,000
KD-220                          BASS DRUM 22″             42,880,000
Nhóm
Sản phẩm
Model GIÁ LẺ
(+VAT)
TD-50                           Sound Module             66,300,000
PDS-10 (B)              2,690,000
MDS-4V              4,720,000
MDS-9V/ 9SC              5,000,000
MDS-COM              5,800,000
MDS-STD              6,900,000
NE-1                 580,000
NE-10              2,480,000
DAP-3X              5,440,000
PM-100          (loa trống)                   New              9,770,000
PM-200          (loa trống)                   New             15,230,000
FD-8              2,170,000
FD-9              5,270,000
KD-7              3,550,000
KD-9              3,360,000
KD-180                         BASS DRUM 18″             29,640,000
KD-220                         BASS DRUM 22″             37,500,000
KT-9              4,560,000
KT-10              5,360,000
CY-12C              3,120,000
CY-13R              3,690,000
CY-18DR             12,510,000
CY-5              1,610,000
CY-8              1,980,000
VH-11              9,520,000
BT-1              2,420,000
PD-108BC             10,210,000
PD-125BKJ             10,780,000
PD-140DS             19,560,000
PD-8              1,980,000
PD-85BK              5,410,000
PDX-6              3,530,000
Drums/
AccessHộp tiếng trống
&
phụ kiện trống
PDX-8(Z)              3,630,000
PDX-12                                     New              5,830,000
RT-30K              2,290,000
RT-30HR              2,290,000
RT-30H              2,110,000
RT-MICS                                    New              7,350,000
KD-120BKJ             16,200,000
MDH-12                 810,000
MDH-25              2,060,000
MDY-12              1,490,000
TM-2              5,140,000
TMC-6PRO                                 New             24,420,000