T4. Th7 17th, 2024

Với cổng kết nối USB MIDI, bạn đọc có thể thuận tiện liên kết bộ trống V-Drum với máy tính và biến V-Drum trở nên một trang bị interface, kết nối trực diện với Những phần mềm thu âm DAW trên máy tính của bạn đọc. Những phần trình diễn trống sẽ được thu lại một phương pháp tóm tắt và hoàn hảo dưới định dạng MIDI và có thể được chỉnh sửa cho hoạt động nhạc.

Mặt khác nếu như bạn đọc muốn thu ghi trực diện trên trống mà không muốn liên kết tới máy tính thì cũng có thể thuận tiện Thực hiện thao tác và lưu lại Các bản thu qua SD Card để tiện cho việc di chuyển tới Những thiết bị khác.