T4. Th7 17th, 2024

NHỮNG TÁC PHẨM CHÍNH CỦA F. SCHUBERT

 1. Ca khúc (hơn 600):
 2. Liên khúc ‘Cô thợ xay xinh đẹp’ gồm 20 ca khúc, op. 25 (1823).
 3. Liên khúc ‘Con đường mùa đông’ gồm 24 ca khúc trên lời thơ của Muller, op. 89 (1827).
 4. Liên khúc “Bài ca chim thiên nga” gồm 14 bài phổ thơ của Hainơ (Heinrich Heine), Renxtap, Giâyđơli.
 5. Khoảng 70 ca khúc phổ thơ Goethe.
 6. Khoảng 50 ca khúc phổ thơ Schiller.
 7. Các bản giao hưởng:
 8. Bản giao hưởng số 1 giọng Rê trưởng (D-dur) năm 1813.
 9. Bản giao hưởng số 2 giọng Xi giáng trưởng (B-dur) năm 1815.
 10. Bản giao hưởng số 3 giọng Rê trưởng (D-dur) năm 1815.
 11. Bản giao hưởng số 4 ‘Bi thương’ giọng đô thứ (c-moll) năm 1816.
 12. Bản giao hưởng số 5 giọng Xi giáng trưởng (B-dur) năm 1816.
 13. Bản giao hưởng số 6 giọng Đô trưởng (C-dur) năm 1816.
 14. Bản giao hưởng số 7 giọng Mi trưởng (E-dur) năm 1821.
 15. Bản giao hưởng số 8 ‘Chưa hoàn thành’ (Unfinished) giọng Rê trưởng (D-dur) năm 1822.
 16. Bản giao hưởng số 9 giọng Đô trưởng (C-dur) năm 1828.

III. Các thể loại khác:

 1. Tứ tấu thính phòng (tất cả có 22 tác phẩm). Trong số đó:

– Tứ tấu giọng Xi giáng trưởng (B-dur) op. 168 sáng tác năm 1814;

– Tứ tấu giọng sol thứ (g-moll) sáng tác năm 1815;

– Tứ tấu giọng la thứ (a-moll) op. 29 sáng tác năm 1824;

– Tứ tấu giọng rê thứ (d-moll) sáng tác từ năm 1824 đến 1826;

– Tứ tấu giọng Sol trưởng (G-dur) sáng tác năm 1826.

 1. Hoà tấu thính phòng (có hơn 40 tác phẩm). Trong số đó:

– Ngũ tấu ‘Con cá măng’ op. 114 sáng tác năm 1819;

– Ngũ tấu dây giọng Đô trưởng (C-dur) op. 163 sáng tác năm 1828;

– Tam tấu piano giọng Xi giáng trưởng (B-dur) op. 99 sáng tác năm 1827;

– Fantasie cho violon và piano giọng Đô trưởng (C-dur) op. 159 sáng tác năm 1827.

 1. Sonata piano (tất cả có 22 tác phẩm). Trong số đó có:

– Sonata giọng La trưởng (A-dur) op. 120 sáng tác năm 1819.

– Sonata giọng La thứ (a-moll) op. 143 sáng tác năm 1823.

– Sonata giọng La thứ (a-moll) op. 42 sáng tác năm 1825.

– Sonata giọng Sol trưởng (G-dur) op. 78 sáng tác năm 1826.

 1. Âm nhạc cho hợp xướng và hợp ca (tất cả có hơn 100 tác phẩm). Trong đó có:

– Messa La giáng trưởng (As-dur) sáng tác năm 1822.

– Messa Mi giáng trưởng (Es-Dur) sáng tác năm 1828.

 1. Âm nhạc cho sân khấu (18 tác phẩm).