T4. Th7 17th, 2024

Độ tuổi thích hợp học đánh trống nhất là từ 7-10 tuổi. Khi này các kỹ năng tay, chân, sự phối hợp tay chân đều đã được linh hoạt thì các bé sẽ nhanh tiến bộ hơn, giữ đam mê chơi trống được tốt hơn.

Vậy trong giai đoạn 7-10 tuổi đây là thời gian.

4 dấu hiệu cho thấy con bạn đã đến tuổi thích để bắt đầu học đánh trống

Khả năng nhịp điệu: Nếu con bạn có thể gõ nhịp điệu bằng bàn tay, hoặc có thể di chuyển chân theo nhịp là lúc trẻ đã bắt đầu có thể học trống. 

4 dấu hiệu cho thấy con bạn đã đến tuổi thích để bắt đầu học đánh trống

Thực hành kỷ luật: Luyện tập là một yêu cầu thiết yếu để học bất kỳ kỹ năng mới nào. Nếu trẻ đã có thể tuân theo một kỷ luật nhất định thì chúng đã sẵn sàng để học trống. 

Động lực để học đánh trống: Nếu con bạn tỏ ra thích thú với việc học Trống thì cũng là lúc nên cho chúng làm quen với bộ môn này. 

Thoải mái tự tin khi cầm dùi đánh trống: Đánh trống bắt đầu bằng việc cầm dùi trống đúng cách, nhưng việc này cần có thời gian với những bàn tay nhỏ, trẻ có thể nản lòng khi luyện. Một cách khắc phục điều này là hãy cho chúng sử dụng bàn tay để gõ trống.